Καλώς ορίσατε στην παρουσίαση της σελίδας υποστήριξης των πελατών μας.

Η DBA HR Solutions είναι μία εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών έμπιστου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαιτέρως εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Η βάση των πελατών μας αποτελείται από οργανισμούς κυρίως με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού σε πελάτες στο εξωτερικό που επιθυμούν είτε να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη ή που ενδέχεται να επιθυμούν να αναπτυχθούν ή να συνάψουν συμβάσεις για τις Ευρωπαϊκές τους επιχειρήσεις. Παρακαλούμε επιλέξατε οιαδήποτε από τις κατωτέρω συνδέσεις για την περαιτέρω πληροφόρηση σας σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε:

Στην DBA HR Solutions οι σύμβουλοι του εσωτερικού μας ανθρώπινου δυναμικού και εκείνου με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι πλήρως εξειδικευμένοι και κατέχουν την ανώτερη επίσημη αναγνώριση από τα ανάλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πτυχιούχος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Προσωπικού και Ανάπτυξης). Εξ’ ίσου σημαντικό για εμάς είναι ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνουμε την εργασία μας. Το να ενεργούμε ανά πάσα στιγμή με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια, αποτελεί για εμάς τρόπο ζωής, αντί για απλώς λόγια.

Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα επιπροσθέτων υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού από εκείνες που αναφέρονται εδώ, και έχουμε ευρείας κλίμακας επαφές οι οποίες επεκτείνουν ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που έχει την δυνατότητα να παρέχει η ομάδα της DBA, γι’ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν βρείτε σύντομα την πληροφόρηση που χρειάζεστε. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που καταναλώσατε διαβάζοντας τις ιστοσελίδες μας, ελπίζουμε ειλικρινά ότι μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας πολύ σύντομα σε θέματα σας ανθρωπίνου δυναμικού.

Η Ομάδα της DBA HR Solutions – «Επαληθεύοντας Ότι η Ειλικρίνεια Και η Αξιοπρέπεια Δεν Κοστίζουν Τίποτα».

Η DBA HR Solutions, αποτελεί την συνετή σας επιλογή για τις οικονομικές λύσεις για θέματα σχετικά με το προσωπικό σας στο Αναζήτηση Στελέχους, Πρόσληψη και Επιλογή, Διαχείριση & Ανάπτυξη Προσωπικού, Εξωτερικός Διορισμός / Υπεράριθμης Διαχείρισης, Ανθρώπινο Δυναμικό Εξωτερικής Προέλευσης, και γενικά Υποστήριξη Ανθρωπίνου Δυναμικού δια Απασχόληση.

©2008-2024 DBA HR Solutions Ltd